கவிதைகள்

கேள்வியில் பிறந்த வேள்வி? ..   படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்

கல்லறையிலிருந்து ஒரு கடிதம்….. படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்

ஒரு மலரின் பயணம்…              படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்

தமிழா இது உன் தொழிலா?  .. படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்